Tekoälykypsyystyökalu

Kuinka valmis organisaatiosi on tekoälyn käyttöön?

Tekoälyn hyödyntäminen muuttaa huomattavasti yhteiskunnan toimintaa ja taloutta. Tekoäly toimii keskeisenä teknologisena ajurina, joka johtaa paitsi tuottavuuden parantumiseen eri sektoreilla myös uusiin työtapoihin, prosesseihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Työtehtävien sisällöt muuttuvat, ja syntyy uusia ammatteja ja toimenkuvia. Keskeinen kysymys on, miten voimme parhaiten hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet lisäarvon luomisessa ja tuottavuuden kasvattamisessa. Tämä koskee sekä yksityisen sektorin kilpailukykyä, että julkisten palveluiden ja hallinnon tehokkuutta. Tekoälyyn liittyy myös eettisiä kysymyksiä, kun päätöksenteko siirtyy osittain ihmiseltä koneelle.

Ensiksi on tärkeää selvittää oman organisaation tekoälykypsyystaso, jonka jälkeen on mahdollista määritellä kehitystarpeet. VTT:n maksuttomalla tekoälykypsyystyökalulla voi selvittää oman organisaation tekoälykypsyystason. Työkalu havainnollistaa organisaation lähtötilanteen ja tekoälykypsyyden kuudessa eri ulottuvuudessa. Tulosten avulla organisaatio voi tunnistaa helpommin (organisaation toimialasta ja koosta riippuvat) tärkeimmät ja kiireellisimmät kehityskohteensa.

Tekoälykypsyystyökalun kuusi ulottuvuutta ovat Strategia ja johtaminen, Tuotteet ja palvelut, Osaaminen ja yhteistyö, Prosessit, Data sekä Teknologia.

Työkalun taustalla on Pekka Ala-Pietilän vetämän tekoälykiihdyttämön valmistelutyöryhmän tekemä kartoitus, joka on julkaistu osana vuoden 2018 Digibarometriä.

Testaa organisaatiosi tekoälykypsyys ilmaiseksi!

Vastaamalla kyselyyn saat selville
- organisaatiosi tekoälykypsyyden tason
- organisaatiosi tekoälykypsyyden tason verrattuna muihin organisaatioihin.

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy:

Kirjaudu Rekisteröidy

In English

-